რა მიუთითებს ცუდ გემოვნებაზე ინტერიერში

ინტერიერის დიზაინი ბევრადმეტს ამბობს მფლობელის გემოვნებაზე ვიდრე თვითონ ადამიანი!

ინტერიერის დიზაინი აჩვენებს ადამიანის გემოვნებას, დახვეწილობას და ზომიერების შეგრძნებას.

ყველაზე ცუდად ბინის დიზაინში ჩანს მდიდრულ ავეჯს

მიმსგავსებული იაფიანი იმიტაცია, უხარისხო კარებები ჩუქუღთმებით, არკები, და ბევრი ფერის გამოყენება ინტერიერის დიზაინში.

ინტერიერის დიზაინი უნდა იყოს აგებული ერთი ტონალობებით და სტილით , დამატებული პატარ პატარა აქცენტებით. ნუ ეცდებით ოთახის მოწყობას ძვირფასი ნივთების

ბუტაფორიებით, ეს არა მარტო არ დაგეხმარებათ ლამაზად მოაწყოთ ბინა , არამედ უფრო მეტად გამოჩნდება უგემოვნებო და უხარისხო დეტალები.

და ასევე ყველაზე ცუდი ტონის მაჩვენებლად ითვლება ” როგორც ყველას აქვს” მიმართულება