[ ჩვენ შესახებ]

დიზაინერი

დაარსდა 2006 წელს . ჯერ კიდევ იმ დროში , როდესაც ბაზარზე მოთხოვნა ფაქტიურად არ არსებობდა, თუმცა დროდადრო მოთხოვნა იზრდებოდა,როგორც დიზაინერულ მომსახურეობაზე , ასევე ჩვენი კომპანიის მიმართ. დაახლოებით 2009 წლიდან საქართველოში  ერთ-ერთ პოპულარულ და მოთხოვნად მიმართულებად იქცა ინტერიერის დიზაინი , რასაც ჩვენი კომპანია შეხვდა წინსწრებით. ანუ ვაკმაყოფილებთ მოთხოვნებს მოთხოვნამდე. 

[ კომპანიის სტრატეგია]

ჩვენი ფილოსოფია

We call our style ‘live minimalism’. Live minimalism is not about a or visual look. It refers to inner feelings, to your true self.

ჩვენი მისია

We call our style ‘live minimalism’. Live minimalism is not about a or visual look. It refers to inner feelings, to your true self.

ჩვენი ხედვა

We call our style ‘live minimalism’. Live minimalism is not about a or visual look. It refers to inner feelings, to your true self.

ჩვენი ღირებულებები
[ +]
დასრულებული პროექტები
[ +]
მიმდინარე პრეოქტი
[ ]
თანამშრომელი
[ +]
კმაყოფილი დამკვეთ