(ქართული) ბინის დიზაინი – 40 კვადრატული
(ქართული) ბინის დიზაინი – 64 კვადრატული
(ქართული) ბინის დიზაინი – 75 კვადრატული
(ქართული) ბინის დიზაინი ბათუმში 48 კვადრატული
(ქართული) ბინის დიზაინი – 40 კვადრატული
(ქართული) ბინის დიზაინი – 47 კვადრატული