კაბინეტი LOFT-ის სტილში
კაბინეტი – 40 კვადრატული
თავისუფალი სამუშაო სივრცის დიზაინი
Exadel Georgia -ს დასასვენებელი ოთახის დიზაინი
ოფისი დიზაინი -“ALPARI”-ი
ოფისის დიზაინი “ნატახტარში”