ბინის დიზაინი – 46 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 60 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 60 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 65 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 38 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 75 კვადრატული