ბინის დიზაინი ქუთაისში – 60 კვადრატი
ბინის დიზაინი – 65 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 35 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 75 კვადრატული