ბინა ბათუმში – 40 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 40 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 70 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 40 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 70 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 40 კვადრატული