ბინის დიზაინი -70 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 40 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 75 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 60 კვადრატული
მისაღები სამზარეულო 25 კვადრატული
ბინის დიზაინი – 80 კვადრატული