ჩვენს მიერ შესრულებული ბინის დიზაინი ბათუმში – 40 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე