ჩვენს მიერ შესრულებული – ბინის დიზაინი – 100 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე კლასიკა