ჩვენს მიერ შესრულებული ბინის დიზაინი – 120 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე