ბინის დიზაინი – 40 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე კლასიკა