ჩვენს მიერ შესრულებული ბინის დიზაინი – 40 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე

ლოკაცია – ქ. თბილისი , დიღომი 

#ინტერიერისდიზაინი #პატარაბინისდიზაინი #დიზაინერი