ჩვენს მიერ შესრულებული მისაღები სამზარეულო და აბაზანის დიზაინი – 40 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე

#ინტერიერისდიზაინი #დიზაინერი #ბინისდიზაინი #აბაზანა #მისაღები