ბინის დიზაინი – 50 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე