ჩვენს მიერ შესრულებული ბინის დიზაინი – 65 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე