ბინის დიზაინი – 65 კვადრატული 

სტილი – მინიმალიზმი, თანამედროვე