ჩვენს მიერ შესრულებული ბინის დიზაინი – 70 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე