ბინის დიზაინი – 80 კვადრატული 

სტილი – თანამედროვე კლასიკა