გეგმები სხვადასხვა ფართის ბინების – სამშენებლო კომპანია “INTEGRALI”-ისთვის

რენდერებში მოცემულია რამდენიმე ვარიანტი თუ როგორ შეიძლება გადაიტიხროს და განლაგდეს პატარა და დიდი ზომის გეგმები