კაბინეტის დიზაინი
სტილი – თანამედროვე
ლოკაცია – ქ. თბილისი
Sibel • სიბელი