ჩვენს მიერ შესრულებული შეხვედრების ოთახის დიზაინი – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისთვის
ინტერიერის დიზაინი – თანამედროვე სტილში