ჩვენს მიერ შესრულებული კერძო სახლის I სართულის დიზაინი 

სტილი – თანამედროვე