კიდევ ერთი დასრულებული პროექტი – 80 კვადრატული ბინის დიზაინი