ჩვენს მიერ შესრულებული მისაღები და საძინებლის დიზაინი
ფერები – თეთრი, კრემისფერი, ხისფერი და ლურჯი