ჩვენს მიერ შესრულებული სამედიცინო ჯიხურის დიზაინი – გარე და შიდა მოხმარებისთვის

ჯიხური იქნება სრულიად უნიკალური , ის დაიდგმევა მაღალმთიან რაიაონებში სადაც მომხარებელი ვერ ახერხებს ექიმთან წასვლას . მაღალტექნოლოგიური ჯიხურის დახმარებით კი ის ექიმის გარეშე შეძლებს გამოკვლევების ჩატარებას

ეს პროექტი უკვე განხორციელებულია რამდენიმე ქვეყანაში და დიდი წარმატებით სარგებლობს