50 კვადრატული
ლოკაცია – ქ. თბილისი , სანდროეულის ქუჩა
სტილი – თანამედროვე
ორივე ვარიანტი – კრემისფერ ტონალობებში და ლურჯ ტონალობებში