აფთიაქის დიზიანი საჩხერის სამედიცინო ცენტრისთვის აფთიაქი გაფორმებულია თეთრ და ხისფერ ფერებში