ჩვენს მიერ შესრულებული სტომატოლოგიური კლინიკის დიზაინი – 110 კვადრატული
სტილი – თანამედროვე კლასიკა