სტომატოლოგიური კლინიკის დიზაინი – 70 კვადრატული
ლოკაცია – გლდანი