ჩვენს მიერ შესრულებული ქუთაისის უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკის დიზაინი
სტილი – თანამედროვე

ინტერიერის დიზაინი

ბიბლიოთეკის დიზაინი