სტუდიო მისაღები სამზარეულოს დიზაინი
30 კვადრატული
სტილი – თანამედროვე