ჩვენს მიერ შესრულებული 90 კვადრატულიანი ბინის დიზაინი კლასიკურ სტილში. ბინა გადასწყვეტილია კლასიკურ და თბილ ფერებში . მისაღები ნაცრისფერმ თეთრ და შოკოლადისფერ ფერებში, სამზარეულო ლურჯ ფერში ,პატარა და დიდი აბაზანები მოკრემისფერო ფერებში , ხოლო საძინებლის დიზაინები კი ნაცრისფერ და შოკოლადისფერ ტონალობებში

სტილი – კლასიკური

ფერები – თეთრი, ლურჯი, ნაცრისფერი, კრემისფერი, შოკოლადისფერი.