აბსტრაქცია – მწვანე ტონალობებში

კატეგორია:

აღწერა

აბსტრაქცია – მწვანე ტონალობებში
კერძო დაკვეთა
სტილი – თანამედროვე