შავკანიანი ქალი 

  1. ტილო/ზეთი

ზომა: 80-100-სმ-ზ74

ფასი: 700 ლარი 

ფასი მოცემულია ჩარჩოს გარეშე

სახელწოდება: შავკანიანი ქალი 

კატეგორია: