(ქართული) ბინა კლასიკურ სტილში – 100 კვადრატული
(ქართული) მისაღები სამზარეულო კლასიკურ სტილში
(ქართული) ბინა ბათუმში – 135 კვადრატული
(ქართული) 80- კვადრატული ბინის დიზაინი
(ქართული) ბინის დიზაინი – 125 კვადრატული
(ქართული) ბინა რუსთავში – 80 კვადრატული