[ ჩვენ თავაზობთ]

გეგმარება და ნახაზები

სანამ ბინის დიზაინს გააკეთებთ, აუცილებელია სივრცის სწორი დაგეგმარება და ათვისება, პირველი ეტაპი ბინის სწორი გეგმარებაა, ამის შემდეგ კი ნახაზების გაკეთება!რაც საქმეს გიმარტივებთ როგორც თქვენ , ასევე ტექნიკურ ჯგუფსაც.

თითოეულ ჩვენგანს სურს, რომ მისი ბინა იყოს ადგილი, სადაც ყოველთვის სასიამოვნო იქნება შინ დაბრუნება, სავსე იქნება კომფორტით  და სადაც   ყოველი კუთხე, ყველა დეტალი ოჯახის ყველა წევრისთვის იქნება მაქსიმალურად მორგებული.

 

ინტერიერის დიზაინის პროექტზე მუშაობა იწყება ბინის და სახლის შესწავლით. უპირველეს ყოვლისა, იქმნება საწყისი აზომვითი  ნახაზი ოთახის შესახებ საჭირო ინფორმაციით (ოთახების სიგრძის, სიგანე და სიმაღლე, კარ-ფანჯრების რაოდენობა და ზომა, ღიობებისა და ნიშების ზომა, სავენტილაციო ღიობების ადგილმდებარეობა და კომუნალური და ა.შ.).

შემდეგ ეტაპზე ზუსტდება ბინის (სახლის) მფლობელის სურვილები შენობის ფუნქციონალურ დანიშნულებასთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც წყდება შენობის განახლების აუცილებლობის საკითხი. დიზაინერი რეკონსტრუქციის შემდეგ ქმნის იატაკის გეგმას, სადაც მითითებულია ყველა საჭირო ხაზოვანი ზომები.