მირიან გოგუას სტომატოლოგიური კლინიკის დიზაინი
სტომატოლოგიური კლინიკის დიზაინი კეკელიძეზე
კახაბერ ხარებავას კლინიკა • KAKHABER KHAREBAVA CLINIC